Politica de confidențialitate

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea, respectând toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Prezenta politică (alături de Termenii și Condițiile prezentului site web și orice alte documente la care se face referire în conținutul acestei politici) urmărește să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție prin prezentul site web și modul în care vor fi prelucrate de noi. Vă rugăm să citiți cu atenție cele ce urmează, pentru a înțelege punctul de vedere și practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal și modul în care le vom trata.

1. CINE SUNTEM

Operatorul de date este MSG FACTORY S.R.L., o societate cu răspundere limitată cu sediul social în București, Strada Dr. Iacob Felix nr. 55, et. 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1379/2006, cod unic de înregistrare 18331848 („Societatea”). Pentru mai multe informații referitoare la Societate, vă rugăm să vizitați www.klarmedia.ro.

În calitate de operatori asociați (denumiți colectiv „Operatori”), pentru prelucrarea datelor cu caracter personal astfel cum este indicat în Secțiunea 2.

CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM, ÎN CE SCOPURI ȘI ÎN BAZA CĂROR TEMEIURI?

În procesul de administrare a prezentului site web, Societatea va colecta anumite informații („date cu caracter personal”) în legătură cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care sunt furnizate de utilizatorii prezentului site web direct (de exemplu, nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon) sau indirect (de exemplu, adresa IP).

Vom prelucra datele cu caracter personal în baza urmatoarelor temeiuri legale care vor fi indicate pentru fiecare dintre scopuri in parte:

 • Executarea unui contract: acest temei există atunci când prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile în baza unui contract
 • Obligația legală: acest temei există atunci când ni se solicită să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a respecta o obligație legală, cum ar fi păstrarea evidenței în scopuri fiscale sau furnizarea informațiilor către o autoritate publica;
 • Interesul legitim: vom prelucra informații despre dumneavoastră acolo unde este în interesul nostru legitim în conducerea afacerii noastre sau pentru a continua această afacere, atât timp cât nu sunt încălcate interesele, drepturile si libertatile dumneavoastră fundamentale;
 • Consimțământul dumneavoastră: în unele cazuri, vă vom solicita permisiunea specifică pentru a prelucra o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal și vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în acest fel numai dacă sunteți de acord. Puteți retrage consimțământul dumneavoastră în orice moment, in functie de modalitatea in care a fost acordat pentru fiecare situatie in parte, precum si contactând: octavian.petrescu@klarmedia.com.

Exemple de „interese legitime” menționate mai sus sunt:

 • Furnizarea de informații despre oportunitățile de angajare si derularea procesului de recrutare;
 • Prevenirea fraudelor sau a activității infracționale și protecția sistemelor IT;
 • Exercitarea drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în conformitate cu articolele 16 și 17 din Carta drepturilor fundamentale, inclusiv libertatea noastră de a conduce o afacere și dreptul la proprietate.

1.1 Monitorizare a presei, prin culegerea de stiri de pe mai multe canale mass-media (print, radio-TV, online, pagini social media)

Vom prelucra datele cu caracter personal care sunt facute publice in mod manifest ale persoanelor fizice, ale persoanelor publice, ale jurnalistilor sau ale realizatorilor media in derularea activitatii noastre de monitorizare a presei, care includ culegerea de stiri de pe mai multe canale mass-media (print, radio-TV, online, pagini social media), inclusiv filtrarea acestora prin utilizarea criteriilor/ cuvintelor-cheie de cautare si pregatirea compilatiei sub forma unui raport care este apoi transmis persoanelor indicate de catre clienti, utilizand adresa de contact indicata (i.e., angajati, administratori).

Datele cu caracter personal astfel prelucrate sunt prenumele, numele, identitatea angajatorului sau a societatii in cadrul careia isi desfasoara activitatea, departament, functie / titlu, precum si orice alte date cu caracter personal facute publice de acestia.

ScopTemei legal
Monitorizare a presei, prin culegerea de stiri de pe mai multe canale mass-media (print, radio-TV, online, pagini social media). Interesul legitim al Societatii de a isi realiza obiectul de activitate

1.2 Administrarea conturilor din portalul Klarmedia

Vom prelucra dateledumneavoastră cu caracter personal atunci când solicitati acces gratuit pentru 10 zile in portalul Societatii, precum si atunci cand aveti acces la acesta in baza unui contract de prestari servicii incheiat cu Societatea. Datele cu caracter personal prelucrate sunt numele, prenumele, numele societatii pe care o reprezentati, adresa de e-mail, numarul de telefon.

ScopTemei legal
Acordarea accesului gratuit pentru 10 zile in portalul Klarmedia Interesul legitim de a initia demersurile necesare pentru a realiza obiectul de activitate al Societatii
Acordarea accesului la contul din portalul KlarmediaInteresul legitim de a derula relatiile comerciale cu clientii in conformitate cu obiectul de activitate si cu contractul

1.3 Navigarea pe site-ul web. Utilizarea cookie-urilor

Atunci când vizitați site-ul nostru web, utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe site-ul web.

Principalul scop al utilizării cookie-urilor este să vă ajute să aveți parte de o experiență de navigare îmbunătățită și, de asemenea, în scopuri de publicitate, pentru a vă putea oferi un conținut individualizat și adaptat intereselor și preferințelor dumneavoastră. Drept urmare, în măsura în care v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, le vom utiliza pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe site-ul nostru web și pentru a înțelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web și scopurile în care acestea sunt utilizate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/ sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile: www.klarmedia.ro.

1.4 Răspunsul la întrebările, solicitările sau reclamațiile dumneavoastră.  

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum nume, prenume, adresă de e-mail, numărul de telefon și orice alte informații sau detalii pe care ni le veți putea furniza în cadrul corespondenței, pentru a vă soluționa și a răspunde la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră, în funcție de canalul de comunicare prin care ne contactați, conform descrierii de mai jos.

ScopTemei legal
Oferirea de răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră prin corespondență electronică (e-mail) sau telefon.Prelucrarea are la bază un interes legitim, permițându-ne să oferim răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră.

1.5 Campanii promoționale.  

Vom prelucra date cu caracter personal colectate de la dumneavoastră prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau alte formulare similare pentru a organiza campanii promoționale și/ sau concursuri, sau pentru a acorda premii câștigătorilor campaniilor promoționale, precum și pentru a analiza eficacitatea campaniilor noastre promoționale. În cazul în care vom colecta date precum seria și numărul cărții de identitate sau codul numeric personal, acestea vor fi colectate și folosite în scopul de mai sus doar pentru a ne conforma obligațiilor fiscale legate de premiile acordate câștigătorilor campaniilor și/ sau concursurilor. Participarea dumneavoastră la astfel de campanii promoționale și/ sau concursuri este voluntară. Drept urmare, dumneavoastră decideți dacă ne oferiți datele dumneavoastră cu caracter personal, prin completarea formularelor de participare pe site-ul nostru web sau a altor formulare similare prevăzute de regulamentele campaniilor promoționale sau ale concursurilor.

ScopTemei legal
Organizarea campaniilor promoționale și/sau a concursurilor.Interes legitim.
Prelucrarea datelor câștigătorilor campaniilor promoționale în scopul acordării premiului și, de asemenea, în scopul respectării cerințelor legale fiscale.executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau indeplinirea unei obligatii legale care ii revine Societatii.

Nu vom publica pe site-ul nostru web numele, prenumele, fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor campaniei promoționale și/ sau ale concursului, decât dacă persoana vizată ne-a oferit consimțământul său în acest sens.

1.6 Comunicări de marketing.

Putem prelucra datele cu caracter personal pentru a vă informa despre produsele și serviciile noastre, oferte promoționale și pentru abonarea la buletinele informative. Ca regulă generală, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct doar cu consimțământul dumneavoastră și prin utilizarea canalelor de comunicație (de ex. e-mail, sms) cu care ați fost de acord atunci când v-ați exprimat consimțământul. Cu toate acestea, în măsura în care ne-ați comunicat adresa dumneavoastră de e-mail cu ocazia achiziționării unui produs sau serviciu de la noi, putem folosi adresa de e-mail, în conformitate cu prevederile legale în vigoare care ne permit să vă transmitem comunicări comerciale cu privire la produse sau servicii similare, pe baza interesului nostru legitim în acest sens; în acest caz, la obținerea adresei de e-mail de la dumneavoastră și ulterior, odată cu fiecare mesaj de marketing pe care vi-l putem trimite, vă vom oferi posibilitatea de a vă opune acestei utilizări a adresei de e-mail (dezabonare).

ScopCategorii de date prelucrateTemei legal
Comunicări comerciale cu privire la produse sau servicii similare.Adresa de e-mail furnizată cu ocazia achiziționării unui produs sau serviciu de la Societate.Interes legitim.
Alte comunicări de marketing direct.Astfel cum acestea au fost furnizate de către persoana vizată la exprimarea consimțământului său, de ex. nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon.Consimțământ.

1.7 Sondaje, studii privind satisfacția clienților și feedback de la clienți.

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când decideți să participați la sondajele sau studiile noastre de piață, la anchetele privind gradul de satisfacție a clientului sau când ne furnizați feedback cu privire la produsele și serviciile noastre. Astfel de date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus doar pe baza consimțământului dumneavoastră, având de asemenea în vedere și interesul nostru legitim de a ne ajuta să înțelegem nevoile și așteptările clienților cu privire la produsele și serviciile noastre. Participarea dumneavoastră la astfel de sondaje sau studii de piață este voluntară. În consecință, este alegerea dumneavoastră dacă ne furnizați sau nu datele cu caracter personal (precum nume și prenume, informații privind preferințele și obiceiurile de cumpărare sau alte date cu caracter personal pe care vă oferiți să ni le furnizați), prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau a altor formulare similare furnizate în cadrul respectivelor sondaje sau studii.

ScopTemei legal
Sondaje sau studii de piață, anchete privind gradul de satisfacție a clientului sau când ne furnizați feedback cu privire la produsele și serviciile noastre.Consimțământ, interes legitim.

1.8 Sectiunea „Join our Team”

Datele personale ale utilizatorilor care doresc să participe la procesele noastre de recrutare de personal sunt colectate prin intermediul secțiunii „Join our Team” puse la dispoziția publicului la adresa URL www.klarmedia.ro/cariere. Datele furnizate vor fi prelucrate în scopul permiterii înregistrării candidaților, al înregistrării acestora în calitate de candidați pentru ofertele noastre de muncă și, dacă este cazul, pentru a le permite participarea la procesele noastre de selecție avand la baza interesul legitim al societatii de a asigura personalul necesar derularii activitatii. În secțiunea dedicată ocupării forței de muncă, disponibilă la adresa URL menționată mai sus, veti regasi informatii în detaliu despre prelucrarea datelor și vom solicita consimțământul dumneavoastră pentru această prelucrare, atunci când este cazul, precum in situatia in care veti dori sa fiti pastrat in baza noastra de date pentru o perioada de 1 an de la data depunerii CV-ului.

ScopTemei legal
Recrutare Interesul legitim al Societatii de a se supune analizei / de a analiza profilul candidatului,  in vederea recrutarii, in masura in care candidatul manifesta intentia si disponibilitatea de a se supune unui proces de recrutare
Pastrarea aplicatiei (CV, scrisoare de intentie) in baza de date a Societatii pentru a fi avut in vedere pentru oportunitati viitoareConsimtamant

1.9 Plugin-urile Facebook și LinkedIn

În scopul optimizării funcționale continue și a unei maxime accesibilități pentru utilizatori, o parte din serviciile noastre online utilizează plugin-urile sociale enumerate mai jos.

Puteţi recunoaşte plugin-urile de Facebook, prin logo-ul Facebook, precum și plugin-urile de LinkedIn, prin logo-ul LinkedIn, inserate in cadrul website-ului nostru. Atunci când accesați acest buton, plugin-ul stabileşte o conexiune directă între browserul dumneavoastră şi serverul Facebook ori serverul Instagram. Prin urmare, Facebook ori Instagram este informat de faptul că utilizaţi serviciile noastre online cu adresa dumneavoastră IP. Atunci când faceţi click pe „butonul de distribuie” pe Facebook/LinkedIn, în timp ce sunteţi conectat/conectată la contul dumneavoastră, puteţi conecta conţinutul serviciilor noastre online cu profilul dumneavoastră de Facebook/ LinkedIn. Facebook/LinkedIn va putea astfel asocia utilizarea serviciilor noastre online cu contul dumneavoastră de utilizator. Dorim să subliniem faptul că utilizarea datelor dumneavoastră prin utilizarea paginilor de Facebook ori Instagram sunt supuse termenilor si conditiilor si politicilor privind protecția datelor cu caracter personal ale acestor societăți, asupra carora Societatea noastra nu detine niciun control sau responsabilitate.

Pentru mai multe informaţii referitoare la politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale Facebook și LinkedIn, vă rugăm să le consultaţi la adresele:

https://www.facebook.com/policy.php;

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

În cazul în care nu doriţi ca Facebook ori LinkedIn să asocieze utilizarea serviciilor noastre online cu contul de Facebook/ LinkedIn, vă rugăm să vă deconectaţi de la contul dumneavoastră de utilizator Facebook/ LinkedIn, atunci cand accesati plugin-urile de Facebook sau LinkedIn pe website-ul nostru.

ScopTemei legal
Administrarea plugin-urilor Facebook și LinkedInInteresul legitim al Societății de a permite interacțiunea cu persoanele interesate prin intermediul canalelor de socializare

1.10 Interacțiunea cu utilizatorii canalelor de socializare

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal, precum nume și prenume, imagine, nume utilizator, adresa IP și, după caz, adresă de e-mail, număr de telefon și orice alte informații sau detalii pe care ni le comunicați în corespondență, atunci când decideți să interacționați cu noi prin intermediul canalelor de socializare Facebook și LinkedIn pe paginile oficiale ale Societății sau când ne adresați întrebări, reclamații sau solicitări formulate prin intermediul acestor canale de comunicare. Accesarea paginilor noastre oficiale active pe canalele de socializare precum Facebook și LinkedIn se realizează în condițiile stabilite exclusiv de aceste platforme de socializare. Fiecare canal de socializare are propria politică privind modul în care prelucrează datele dvs. personale. Dacă aveți nelămuriri sau întrebări legate de utilizarea datelor dvs. personale de către canalele de socializare, vă rugăm, ca înainte de accesare, să aveți în vedere politicile privind protecția datelor cu caracter personal furnizate de acestea la următoarele link-uri: https://www.facebook.com/policy.php și https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

ScopTemei legal
Interacțiunea cu utilizatorii canalelor de socializareInteresul legitim al Societății de a permite interacțiunea cu persoanele interesate de informațiile publicate pe profilurile administrate de operator prin intermediul canalelor de socializare și oferirea răspunsurilor la întrebările, reclamațiile sau solicitările utilizatorilor care sunt adresate.

Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profiluri în mod automat. Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

2. CUI DIVULGĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, Societatea utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Unii dintre aceştia au calitatea de persoane împuternicite de operator, cum ar fi societăţi care prestează servicii de găzduire şi mentenanţă a aplicaţiilor, soft-urilor şi bazelor noastre de date, sunt activi în industria de servicii IT şi îşi desfăşoară activitatea comercială în România, iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligaţiilor pe care şi le asumă faţă de Societate. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi sunt limitate la informaţiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii şi le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entităţile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate.

Unii dintre aceştia sunt, la rândul lor, operatori de date şi anume, societăţi care asigură servicii de transport şi curierat, care sunt activi în industria serviciilor de curierat/ transport şi îşi desfăşoară activitatea comercială în România.

Unii dintre aceştia sunt terţe părţi care nu au rolul de a prelucra datele, însă au acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacţiunile lor cu Societatea, cum ar fi societăţi care asigură întreţinere tehnică, auditori financiari sau juridici.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziţie sau transmise către terţi şi în următoarele situaţii: (i) către autorităţi publice, auditori sau instituţii cu competenţe în realizarea de inspecţii şi controale asupra activităţii şi activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informaţii, în virtutea obligaţiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorităţi publice sau instituţii pot fi: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau alte autorităţi cu competenţa de a verifica bazele noastre de date; (ii) pentru respectarea unei cerinţe legale sau pentru protejarea drepturilor şi activelor Societăţii noastre sau ale altor entităţi sau persoane, precum instanţe de judecată.

Persoanele și entitățile cărora le putem distribui date cu caracter personal sunt următoarele:

 1. În scopul navigării pe site-ul web și în scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite datele cu caracter personal către societatea care asigura gazduirea site-ului, furnizori de servicii de analiză și de motoare de căutare pentru ca aceștia să furnizeze servicii de întreținere a site-ului nostru web;
 2. Pentru a răspunde întrebărilor, solicitărilor sau reclamațiilor dumneavoastră, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către furnizorii noștri de servicii de centru de apel;
 3. Pentru organizarea și gestionarea campaniilor promoționale, precum și pentru analizarea eficacității acestora, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către agenții de publicitate și marketing sau agenții de media digitală sau agenții de rețele de socializare;
 4. Pentru comunicările de marketing direct, putem transmite datele cu caracter personal către agențiile de publicitate și marketing care realizează comunicarea în numele nostru;
 5. Pentru realizarea de sondaje sau studii de piață, anchete privind gradul de satisfacție a clientului sau pentru a obține feedback de la clienții noștri cu privire la produsele și serviciile noastre, putem distribui datele cu caracter personal către furnizori de servicii de sondaje sau studii de piață/ anchete privind clienții;
 6. Pentru monitorizarea presei putem distribui datele catre furnizorii nostri de servicii de găzduire şi mentenanţă a aplicaţiilor, soft-urilor şi bazelor noastre de date;
 7. Pentru administrarea conturilor din portalul Klarmedia putem distribui datele cu caracter personal către furnizori care asigura gazduirea si intretinerea tehnica a platformei;
 8. Pentru administrarea sectiunii „Join our Team” putem distribui datele cu caracter personal către furnizori care asigura gazduirea si intretinerea tehnica a platformei;
 9. Pentru utilizarea Plugin-urilor Facebook și LinkedIn, precum si pentru utilizarea retelelor de socializare datele cu caracter personal ajung si la societatile care administreaza platformele de socializare.

3. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”).

Vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat de Societate într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în GDPR.

4. CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. În cazul în care Societatea va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.

Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe următoarele perioade:

ScopDurată
Navigarea pe site-ul web și utilizarea cookie-urilor;Durata de stocare este distincta in functie de tipul cookies utilizate. Va rugam sa consultati Politica de cookies.
Răspunsul la întrebările, solicitările sau reclamațiile dumneavoastră;3 ani de la data colectării datelor, in termenul general de prescripție a dreptului la acțiune in justiție.
Organizarea și gestionarea campaniilor promoționale;Pe durata derulării campaniei promoționale si acordării premiilor, precum si perioada necesara pentru protejarea drepturilor Societății, având in vedere legea aplicabila, inclusiv perioada de prescripție si termenele prevăzute de legislația fiscala.
Comunicări comerciale cu privire la produse sau servicii similare.Pana la dezabonarea de catre dvs de la primirea acestor comunicari
Alte comunicări de marketing direct.Pana la retragerea consimtamantului de catre dvs., avand in vedere si durata de arhivare a dovezilor legate de consimtamant, predarea premiului si respectiv retragerea consimtamantului, in termenul general de prescriptie a dreptului la actiune in justitie
Realizarea de sondaje, studii de piață, anchete privind gradul de satisfacție a clientului sau pentru a obține feedback de la clienții noștri cu privire la produsele și serviciile noastre.Pana la retragerea consimtamantului de catre dvs. sau pe o durata de maxim [2] ani de la data colectarii datelor, incluzand si durata de arhivare a dovezilor legate de consimtamant
Monitorizare a presei, prin culegerea de stiri de pe mai multe canale mass-media (print, radio-TV, online, pagini social media)Pe durata acordarii accesului, precum si perioada de timp necesara pentru a negocia incheierea unui contract, dupa caz.
Acordarea accesului la contul din portalul KlarmediaPe intreaga durata de existenta a contului, si perioada necesara pentru protejarea drepturilor Societății, având in vedere legea aplicabila, inclusiv perioada de prescripție si termenele prevăzute de legislația fiscala.
Acordarea accesului gratuit pentru 10 zile in portalul KlarmediaPe durata acordarii accesului, precum si perioada de timp necesara pentru a negocia incheierea unui contract, dupa caz.
Recrutare Perioada de timp necesara derularii procesului recrutarii
Pastrarea aplicatiei (CV, scrisoare de intentie) in baza de date a Societatii pentru a fi avut in vedere pentru oportunitati viitoare6 luni/ 1 an
Administrarea plugin-urilor Facebook și LinkedIn6 luni/ 1 an
Interacțiunea cu utilizatorii canalelor de socializareDurata necesară pentru păstrarea interacțiunii cu utilizatorii și oferirea răspunsurilor la solicitări, întrebări ori reclamații, precum și perioada necesară pentru protejarea drepturilor Societății, având în vedere legea aplicabilă, inclusiv perioada de prescripție.

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

5. PRELUCRAREA DATELOR COPIILOR CU VÂRSTA SUB 16 ANI

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit această vârstă fără consimțământul părinților/ reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.

6. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR 

Societatea vă informează prin prezenta că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

7. REFUZUL PRELUCRĂRII ȘI CONSECINȚELE ACESTUIA 

Datele cu caracter personal prevăzute în Secțiunea 2.5 reprezintă si obligații legale/ contractuale, iar persoana vizată trebuie să furnizeze datele cu caracter personal pentru pentru a putea participa la companiile promotionale organizate de Societate si a ne permite să ne îndeplinim obligațiile noastre legale față de dumneavoastră și față de autoritățile publice. În cazul în care persoana vizată nu furnizează datele pentru scopul mai sus menționat, aceasta nu va putea participa la campaniile promotionale derulate.

8. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE 

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate:: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sunt necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 • Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să utilizați formularele disponibile la pe site-ul web al Societății sau să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la adresa indicată mai jos. De asemenea, în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat, puteți să trimiteți un e-mail la adresa indicată la Secțiunea 11 sau să depuneți o cerere scrisă în format fizic sau prin poștă la sediul Societății.

9. MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE 

Această Politică de Confidențialitate poate suferi din când în când modificări și poate fi actualizată de către Societate, după cum va fi necesar. Societatea vă va notifica cu privire la orice modificări materiale sau substanțiale ale acestei Politici de Confidențialitate și se va asigura că respectiva notificare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunoștință de către dumneavoastră, spre exemplu prin utilizarea adresei de e-mail pe care ne-ați furnizat-o, sau orice mijloace adecvate care să asigure o comunicare efectivă.

10. CONTACT

Puteți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către Reprezentantul Societatii, care poate fi contactat folosind următoarele detalii de contract: Octavian Petrescu, octavian.petrescu@klarmedia.com.